Naturalne świece sojowe

Naszych świec

Odstąpienie od umowy (zwrot)

Zgodnie z art 27. ust 1 Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie produktu.

 

Jak dokonać zwrotu zakupionego produktu?

Aby dokonać zwrotu zakupionego produktu i otrzymać zwrot zapłaconej kwoty, poinformuj Sprzedawcę o swojej decyzji składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.  Masz na to 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki.

W jaki sposób poinformować Sprzedawcę o zwrocie?

Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, ale najlepiej uczynić to na piśmie. Poniżej przedstawiamy dwie przykładowe możliwości poinformowania Sprzedawcy o zwrocie:

1. oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz przesłać na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@sojamaja.pl. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie Twojego oświadczenia. Od tego momentu masz 14 dni kalendarzowych na odesłanie produktu, którego dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2. oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z produktem oraz dowodem zakupu możesz odesłać na adres Sprzedawcy: SOJAMAJA Dariusz Bac, ul. Aleksandry 4C/149, 30-837 Kraków. 

Informacje dodatkowe:

Twoje prawo do odstąpienia od umowy zostało szczegółowo opisane w §10 Regulaminu sklepu.

Odsyłane produkty odpowiednio zabezpiecz przed uszkodzeniami w czasie transportu.Do paczki włóż egzemplarz  oświadczenia o odstąpieniu  od umowy oraz dowód zakupu.

Odpowiadasz za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Zwrotu dokonujesz na własny koszt.

Zgodnie z art. 38 ust 1 Ustawy o prawach konsumenta (DZ.U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  • w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy [link].

 

Reklamacje

 

Jako konsument masz możliwość złożenia reklamacji z tytułu niezgodności produktu z umową.

 

Jak zgłosić reklamację z tytułu niezgodności produktu z umową?

W przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, jako konsument masz prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

Forma złożenia reklamacji jest dowolna, niemniej warto to zrobić pisemnie.

Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia:

1. adres e-mail: sklep@sojamaja.pl, na który możesz wysłać reklamację;

2. adres Sprzedawcy:  SOJAMAJA Dariusz Bac, ul. Aleksandry 4C/149, 30-837 Kraków

3. telefon kontaktowy: +48 532658800;

Jeśli w ramach reklamacji odsyłasz produkt do Sprzedawcy, odpowiednio zabezpiecz go przed uszkodzeniami w czasie transportu. Do paczki włóż egzemplarz reklamacji oraz dowód zakupu.

Informacje dodatkowe:

Twoje prawo do złożenia reklamacji z tytułu niezgodności produktu z umową zostało szczegółowo opisane w §9 Regulaminu sklepu.

Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

 

[Wzór formularza reklamacji_2023_naprawa/wymiana]

[Wzór formularza reklamacji_2023_obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy bez naprawy/wymiany]

[Wzór formularza reklamacji_2023_odstąpienie od umowy po naprawie/wymianie]

[Wzór formularza reklamacji_2023_obniżenie ceny po naprawie/wymiana]

Kontakt

sklep@sojamaja.pl

532 658 800

Naturalne świece sojowe
Naturalne świece sojowe

Copyright 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone

Naturalne świece sojowe

Kontakt

sklep@sojamaja.pl

532 658 800

Naturalne świece sojowe

Adres

Bieżanów Prokocim

30-837 Kraków

Naturalne świece sojowe
Naturalne świece sojowe
Naturalne świece sojowe